Home / Tag Archives: ngón chân trỏ ngắn hơn ngón cái

ngón chân trỏ ngắn hơn ngón cái

Ngón chân trỏ dài hơn ngón cái có ý nghĩa gì?

Rất ít có người biết rằng bàn chân có ngón trỏ dài hơn ngón cái được gọi là bàn chân Hy Lạp, thông qua hình dáng của bàn chân này chúng ta có thể đoán được tính cách cũng như số phận của họ. Thuật tướng số từ lâu đã xuất hiện trên thế giới, đặc biệt ở các nước phương Đông ... Đọc thêm »

Ngón chân trỏ dài hơn ngón cái có ý nghĩa gì?

Rất ít có người biết rằng bàn chân có ngón trỏ dài hơn ngón cái được gọi là bàn chân Hy Lạp, thông qua hình dáng của bàn chân này chúng ta có thể đoán được tính cách cũng như số phận của họ. Thuật tướng số từ lâu đã xuất hiện trên thế giới, đặc biệt ở các nước phương Đông ... Đọc thêm »